For Vikings – By Vikings

100% CARCINOGEN-FREE GAS FORGES

 

 

SEDAN 2017 så har vi under projektets gång både kontaktat och träffat några av de ALLRA FRÄMSTA knivsmederna i världen för att samla information, beskrivningar och tips om ”HUR DEN PERFEKTA GASOLÄSSJAN” skulle vara och vilka delar den skulle innehålla.


Brännaren – 
 Geometrin – Isoleringen 

 

 

 

Till nya hemsidan